P.D DROBEX będzie jednym ze sponsorów obchodów Jubileuszu 45-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, które zostanie zakończone Zjazdem Absolwentów Wydziału. (Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt - SAS WHIBZ) Z programem można się zapoznać tutaj: Program ramowy.pdf